PREZENTARE

DATE GENERALE

Comuna Sărulești se află în nord-vestul județului Călărași, pe malul stâng al râului Mostiștea.

Este traversată de autostrada București–Constanța, care însă nu o deservește prin nicio ieșire, cea mai apropiată fiind la Fundulea.

Principala cale rutieră ce traversează comuna este șoseaua județeană DJ303, care o leagă spre nord de Tămădău Mare (unde se termină în DN3) și spre sud de Gurbănești, Valea Argovei, Frăsinet și Mânăstirea (unde se termină în DN31).

Prin comună trece și calea ferată București-Constanța, care este deservită de stația Sărulești.

Principalele structuri ale administraţiei locale sunt instituţia Primarului (Primar şi Viceprimar) şi Consiliul Local, format din 11 membri.

Comuna Sarulesti este membră a Asociaţiei Comunelor din România (A.Co.R.).

ISTORIA LOCALITĂȚII

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna purta numele de Pârlita-Sărulești, făcea parte din plasa Negoiești a județului Ilfov și era formată din satele Albeanu, Chiricuța, Gologanu, Manciu, Pârlita, Sărulești și Solacolu, având în total 1406 locuitori ce trăiau în 403 case și 25 de bordeie. În comună existau trei biserici (la Pârlita, Sărulești și Solacolu) și trei școli, iar principalii proprietari de pământuri erau C. Mănciulescu, P. Râureanu, A. Solacolu, Eforia Spitalelor Civile, Eufr. Gherman și Eliza Filipescu.[8]

Anuarul Socec din 1925 consemnează comuna drept reședința a plășii Sărulești, a aceluiași județ, având în satele Manciu, Pârlita, Sărulești și Solacolu, și în cătunele Chircuța și Conacu Moșiei Săndulița, o populație de 2820 de locuitori. În 1931, comuna a luat numele de Sărulești și era alcătuită din satele Manciu, Pârlita, Piteșteanca, Polcești, Sărulești și Solacolu.

În 1950, comuna a trecut în administrarea raionului Brănești și apoi (după 1956) în cea a raionului Lehliu din regiunea București. La un moment dat, câteva sate (între care Pârlita și Manciu) s-au separat, formând comuna Pârlita; în 1964, această comună, ca și satul omonim, au luat numele de Măgureni, iar satul Manciu a fost rebotezat Sătucu; satul Sulimanu, preluat de la comuna vecină Nicolae Bălcescu, a primit tot atunci numele de Săruleștii de Jos. În 1968, comuna Măgureni s-a desființat și satele ei au fost reincluse în comuna Sărulești, care a revenit la județul Ilfov, reînființat. În 1981, o reorganizare administrativă regională a dus la transferarea comunei la județul Călărași; cu această ocazie, satul Săruleștii de Jos a dispărut, el nemaiapărând în anexa legii republicate.

AȘEZARE

Comuna Sarulesti se situează la 44°22’ 23’’ latitudine nordică şi 26°38’ 45’’ longitudine estică.

Din punct de vedere al fenomenelor meteorologice, localitatea se încadrează la climă temperat-continentală, cu o temperatură medie anuală între 9 şi 15 grade Celsius şi cu precipitaţii ce se înscriu până la 600 mm/an.

Are o suprafaţă totală de 6835ha din care din care majoritatea se afla în arenda sau în proprietate unor societati, precum și a unor persoane fizice.

Economia locala se bazează în cea mai mare parte pe investitiile din agricultură , datorită conditiilor fizico-geografice.

Zona comunei este deosebit de atractivă din punct de vedere turistic, salba de lacuri și bălți existente pe raza comunei oferind posibilităti ideale pentru dezvoltarea agroturismului, pescuit sportiv și de agrement .

POPULAȚIA

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Sărulești se ridică la 3.221 de locuitori.

Majoritatea locuitorilor sunt români (69,13%), cu o minoritate de romi (25,41%).

Structură confesională: 94,3% creştin-ortodox iar pentru 5,43% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.

SATE COMPONENTE

– Sărulești-Gară (reședința comunei),

– Săndulita,

– Sărulești,

– Solacolu,

– Polcești,

– Măgureni,

– Sătucu

ÎNVĂȚĂMÂNT

– Școala Gimnaziala nr.1 Sărulești-Gară, are 25 clase, în total 440 elevi, inclusiv clasa pregătitoare, grădinița și programul ”Șansa a doua”. Activitatea educațională se desfasoară în două corpuri de clădire renovate în anul 2020.

– Grădinița Săndulița functionează într-un corp de clădire nou renovat.

SĂNĂTATE

În comuna Sărulești serviciile de sănătate sunt asigurate de un medic de familie care își desfășoară activitatea în trei locații din sate diferite:  Sărulești-Gară, Săndulița și Solacolu.